top of page

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านล่างนี้ ได้รวมค่าธรรมเนียมของรัฐและค่าบริการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไทยหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอากาศในกรณีที่ส่งไปยังต่างประเทศ

ทางเรามีบริการการยื่นเอกสารแบบเร่งด่วน และแบบธรรมดา อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นและประเทศที่ผู้ยื่นเอกสารพำนักอาศัย

 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านล่างนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0.01น เป็นต้นไป

 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

บริการแบบเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 7-10 วัน) 

สัญชาติไทย - 4,250 บาท

ต่างชาติ - 5,900 บาท (อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

บริการแบบเร่งด่วน (ภายใน 10-14 วัน)

สัญชาติไทย - 3,850 บาท

ต่างชาติ - 5,500 บาท (อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

บริการแบบธรรมดา (48 วัน)

ยกเลิกการให้บริการแบบธรรมดาชั่วคราว

 

​อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยอยู่ในประเทศในต่างประเทศ

บริการแบบเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 7-10 วัน) 

สัญชาติไทย - 4,650 บาท

ต่างชาติ - 7,900 บาท

บริการแบบเร่งด่วน (ภายใน 10-14 วันทำการ)

สัญชาติไทย - 4,250 บาท

ต่างชาติ - 7,500 บาท

บริการแบบธรรมดา (80 วัน)

ยกเลิกการให้บริการแบบธรรมดาชั่วคราว

อัตราค่าบริการการส่งเอกสาร

 

ไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอากาศ (ต่างประเทศ) หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS (ภายในประเทศไทย) : รวมอยู่ในค่าบริการ ระยะเวลาการขนส่งขึ้นอยู่กับปลายทาง 

ส่งด่วนผ่านไปรษณีย์เอกชนไปยังกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย โอเชียเนีย

(บริการของ DHL) : 1,200 บาท จัดส่งถึงปลายทางภายใน 2-3 วันทำการ

ส่งด่วนผ่านไปรษณีย์เอกชนไปยังกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ* 

(บริการของ DHL) : 1,500 บาท จัดส่งถึงปลายทางภายใน 2-3 วันทำการ

ส่งด่วนผ่านไปรษณีย์เอกชนไปยังกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และประเทศแอฟริกาใต้ เมืองห่างไกลในทวีปอเมริกาเหนือ เมืองห่างไกลในประเทศนิวซีแลนด์ หรือเมืองห่างไกลอื่นๆ ในระบบขนส่งเอกชน

(บริการของ DHL FedEx หรือ UPS) : 1,900 บาท 

จัดส่งถึงปลายทางภายใน 4-7 วันทำการ

การรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูต

 

ในกรณีที่ท่านต้องการนำเอกสารไปใช้ยังต่างประเทศ ในบางประเทศนั้นท่านอาจจะต้องทำการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานทูตของประเทศนั้นๆในประเทศไทย ก่อนที่จะนำเอกสารไปใช้ในประเทศนั้นๆได้

หากท่านต้องการให้เรารับรองเอกสารผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้แก่ท่านจะมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่ม 2,500 บาท

เอกสารที่นำไปใช้กับประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา แม๊กซิโก อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ (รายชื่อประเทศดังกล่าวไม่ได้รวมครบทุกประเทศ) ไม่ต้องรับรองเอกสารไปก่อน เว้นแต่จะได้รับคำรองจากเจ้าหน้าที่ของประเทศเหล่านี้ให้ท่านนำเอกสารไปรับรอง  ซึ่งทางสถานทูตหรือสำนักงานของประเทศเหล่านี้ สามารถทำการตรวจสอบเอกสารได้โดยตรงกับสำนักงานที่ออกเอกสาร 

หากท่านไม่แน่ใจ หรือข้อสงสัยอื่นใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราได้ทันที

ช่องทางการชำระเงิน

สำหรับการชำระเงินในประเทศไทย

ท่านสามารถชำระเงินผ่าน บัตรเครดิตออนไลน์ หรือ การนำฝากเงิน/โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยผ่านโมบายแอพลิเคชั่นของท่าน

 

 

สำหรับการชำระเงินในต่างประเทศ

ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระบบInterac-Transfer ในประเทศแคนาดา ระบบ Alipay ในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และไต้หวัน เช็คสั่งจ่ายในสกุลเงินแคนาดาดอลลาห์หรืออเมริกันดอลลาห์ นำฝากเงินสดผ่านธนาคารในประเทศแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

วิธีการชำระเงิน

ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจนกว่าทางเราจะได้รับการยืนยันว่าเอกสารของท่านจะสามารถยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้

หลังจากที่เราได้รับการยืนยันจากแผนกที่ดูแลในการยื่นเอกสารของท่าน ทางเราจะออกใบเรียกเก็บชำระเงินผ่านอีเมล์ ซึ่งท่านสามารถชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ด้านบน ทางเราใช้ระบบการจัดเก็บเงินผ่านระบบการชำระเงินของธนาคารกสิกรไทย หรือเพย์เพล (บริษัทการจัดเก็บเงินขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านพักอาศัย). ท่านสามารถไว้วางใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงินของท่าน เจ้าหน้าที่ของเราไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวการชำระเงินของท่านได้. เจ้าหน้าที่ของเราจะสามารถที่จะเช็คสถานะการชำระเงินได้เท่านั้น.

สกุลเงินการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บชำระในสกุลเงินบาท

 

สำหรับการชำระเงินสด การนำฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร การโอนเงิน พร้อมเพย์ และ Interac E-Transfer สามารถชำระในสกุลเงินบาท และดอลลาห์แคนาดาเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจนกว่าที่ทางเราพร้อมที่จะยื่นเอกสารของท่านให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาเพื่อออกหนังสือรับรอง ในกรณีที่ทางเราไม่สามารถยื่นเอกสารให้ท่านได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมรัฐ ซึ่งการคืนเงินจะสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางที่ท่านชำระเงินเท่านั้น

ทางเราไม่สามารถคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้;

1. หากท่านมีประวัติอาชญากรหรือเป็นบุคคลต้องระวัง ทางสนง.ตำรวจแห่งชาติจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองให้ท่านได้ ท่านจะต้องติดต่อศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีหรือคำพิพากษา ซึ่งทางเราจะให้คำแนะนำท่านถัดไป ในบางกรณีทางเราสามารถดำเนินการให้ท่านได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. เอกสารคำร้องที่ถูกเพิกเฉย ในกรณีที่เราติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วท่านนิ่งเฉยไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน ทางสนง ตำรวจแห่งชาติจะจำหน่ายเอกสารของท่านออกจากระบบ หากท่านประสงค์ที่จะยื่นเรื่องขอใบรับรองใหม่ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการพร้อมทั้งยื่นคำร้องใหม่ทั้งหมด

3. ทางเราไม่สามารถทำการคืนเงินให้ท่านได้หลังจากที่ทางสนง.ตำรวจแห่งชาติรับเอกสารของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกใบรับรองให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรายึดถือนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตราฐานนโยบายความเป็นส่วนของประเทศแคนาดา ในทุกๆกรณีทางเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม. ทางเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านสู่องค์กรรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนใด (ยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) เว้นแต่เราจะได้รับคำสั่งศาลจากศาลจังหวัดออนทาริโอ ประเทศแคนาดาให้เปิดเผยข้อมูล

 

รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถเข้าอ่านได้โดย คลิกที่นี้

ระยะเวลาการพิจารณาออกเอกสารใบรับรองประวัติอาชญากรรมด้านบนนี้ เริ่มนับจากวันที่เราส่งมอบเอกสารให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะเวลาด้านบนนี้จะไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จากและถึงประเทศที่ท่านพักอาศัย เว็บไซด์นี้สร้างเพื่อช่วยเหลือท่านด้านงานเอกสารสำหรับการยื่นเอกสารคำร้องเพื่อขอพิจารณาออกใบรับรองประวัติอาชญากรรม เว็บไซด์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทย หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ www.thaipolicecertificate.com และทางเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองประวัติในกรณีที่ท่านยื่นใบสมัครกับบริษัทอื่นหรือยื่นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Credit Card
bottom of page