top of page

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หากท่านไม่พบเจอคำถามหรือคำตอบที่ท่านค้นหา โปรดติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของเรา
อะไรคือใบรับรองประวัติอาชญากรรม/ใบตำรวจ

 

ใบรับรองประวัติอาชญากรรมคือเอกสารที่ออกโดยสำนักตำรวจแห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่บนเอกสารไม่มีประวัติอาชญากรรมภายในประเทศไทย ซึ่งใบรับรองประวัติอาชญากรรมจะไม่สามารถออกได้ให้แก่บุคคลที่ประวัติอาชญากรรม ใบรับรองประวัติอาชญากรรมนี้มีชื่อเรียกในหลายๆชื่อ เช่น ใบตำรวจ ใบรับรองประวัติ ใบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

 

 

ใครต้องใช้ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

 

หากท่านกำลังดำเนินการสมัครวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐาน นักเรียน หรือทำงาน ในหลายๆประเทศทางสถานทูตอาจจะทำการร้องขอให้ท่านยื่นใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย เอกสารฉบับนี้จะเป็นการยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมและจะไม่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศที่ท่านกำลังดำเนินการด้านวีซ่า

 

ระยะเวลาออกเอกสาร

ระยะเวลาพิจารณาและออกเอกสารของเราในปัจจุบัน;

บริการแบบฉุกเฉิน : 7-10 วัน

บริการแบบเร่งด่วน : 10-14 วัน

บริการแบบธรรมดา : 48-80 วัน

ในกรณีที่มีประวัติอาชญากรรมและต้องการข้อมูลจากศาลหรือองค์กรอื่น : เพิ่ม 75วัน

เวลาพิจารณาออกเอกสารด้านบนนี้เริ่มนับจากวันที่เราส่งเอกสารเข้าสนง.ตำรวจแห่งชาติและหยุดในวันที่เราเข้าไปรับเอกสาร ระยะเวลาพิจารณาออกเอกสารคำนวณจากปริมาณคำร้องที่เราได้รับและความสามารถของเรา 80 เปอร์เซ็นของเอกสารทั้งหมดในการส่งเรื่องเข้ารับพิจารณา

ข้อมูลระยะเวลาพิจารณาออกเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับบริษัทของเราเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

วิธีการสมัคร

ทางเราสามารถเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารให้ท่าน เพื่อขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม(ใบตำรวจ) ได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์นี้

2. ส่งรายละเอียดและข้อมูลไปยังอีเมล์

ThaiPCC@ris-canada.com

3. สมัครด้วยตนเองจากหนึ่งในสำนักงานของเรา (ต้องนัดหมายล่วงหน้า)

หลังจากที่เราได้รับคำร้องและเอกสารเบื้องต้นของท่าน ทางเราจะทำการตรวจสอบเอกสาร ในกรณีที่เราต้องการเอกสารเพิ่มเติมจากท่าน หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เมื่อการตรวจเช็คเอกสารเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล์ใบเรียกเก็บชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากเรา

หลังจากที่เราทำการยืนยันการชำระเงินของท่าน เอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มพิจารณาออกเอกสารถัดไป ซึ่งท่านจะได้อีเมล์ยืนยันการส่งเอกสารไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากเรา ในวันที่เราส่งมอบเอกสารแก่สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หลังจากที่ทางสนง.ตำรวจแห่งชาติได้ออกเอกสารรับรองประวัติอาชญากรรมให้แก่ท่าน ทางเราจะทำการแสกนเอกสารและส่งให้ท่านทางอีเมล์ เอกสารต้นฉบับจะถูกจัดส่งตามข้อตกลงที่ท่านเลือกตอนที่ท่านทำรายการขอใบรับรองประวัติจากเว็บไซด์ของเรา

หากท่านมีประวัติอาชญากรหรือเป็นบุคคลต้องระวัง ทางสนง.ตำรวจแห่งชาติจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองให้ท่านได้ ท่านจะต้องติดต่อศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีหรือคำพิพากษา ซึ่งทางเราจะให้คำแนะนำท่านถัดไป ในบางกรณีทางเราสามารถดำเนินการให้ท่านได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

เอกสารที่ต้องการสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารต่อไปนี้คือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบกับคำร้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม

1. หนังสือเดินทาง

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายละเอียดของบ้านและรายละเอียดของตัวท่าน

4. รูปถ่ายดิจิตอล (ท่านสามารถถ่ายรูปเองจากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ ด้วยฉากหลังสีขาว หรือท่านสามารถแสกนรูปถ่าย 2 นิ้วทั่วไป)

หากท่านมีเอกสารเหล่านี้ ท่านจะต้องแนบเอกสารเหล่านี้ด้วย

 

1. ใบจดทะเบียนสมรส

2. ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

สำหรับผู้ยื่นเอกสารเพศชายจะต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง;

หนังสือปลดทหารเกณฑ์ (สด8 สด9)

หรือ

หนังสือผ่านการศึกษาวิชารักษาดินแดน (รด)

เอกสารที่ต้องการสำหรับต่างชาติ

หากท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย และต้องการให้เราดำเนินการเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารขอใบรับรองให้แก่ท่าน ท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายดิจิตอล (ท่านสามารถถ่ายรูปเองจากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ ด้วยฉากหลังสีขาว หรือท่านสามารถแสกนรูปถ่าย 2 นิ้วทั่วไป)

ท่านจะต้องเตรียมหนึ่งในเอกสารตามรายชื่อเอกสารด้านล่างนี้

- สำเนาวีซ่าไทย

- สำเนาตราประทับ ตม. หากท่านได้รับการยกเว้นวีซ่า

- สำเนาใบอนุญาติทำงาน

- สำเนาใบอนุญาตินักเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

- หากท่านเป็นผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่สามและท่านเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ท่านจะต้องเตรียมสำเนาเอกสารหรือบัตรประจำตัวจากสำนักงานสหประชาชาติ

หลังจากที่เราได้ทำการตรวจข้อมูลและความถูกต้องของเอกสาร โดยทั่วไปท่านจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งทางเราจะส่งขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือให้แก่ท่าน ท่านสามารถที่จะส่งเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านมาให้แก่เราทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง รายละเอียดจะอยู่ในอีเมล์ที่ท่านได้รับ

ในกรณีที่ทางเรามีเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านอยู่แล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านอีเมล์หรือโทรศัพท์ ซึ่งเราจะส่งเอกสารคำร้องของท่านไปยัง สนง.ตำรวจแห่งชาติโดยตรง

ในบางกรณีทางสนง.ตำรวจแห่งชาติอาจจะร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน

bottom of page